به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، وزیر جهاد کشاورزی در دومین روز از سفر خود به خراسان جنوبی به همراه نماینده مردم شهرستان های قاینات و زیرکوه در مجلس، معاونین وزیر و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی طرح آبیاری تحت فشار (تیپ) چاه شماره هشت شرکت سهامی زراعی اسلام آباد شهرستان قاینات با مساحت 41 هکتار را افتتاح کرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قاین گفت: طرح آبیاری تحت فشار در این شرکت سهامی زراعی با هزینه 2 میلیارد و 736 میلیون ریال از محل اعتبارات دولتی و خودیاری اجرا شده است.

عبدالحسین سجادی، هدف از اجرای این طرح را افزایش راندمان آبیاری و کاهش مصرف بذر، کود و سموم ذکر کرد و افزود: با اجرای این طرح 180 هزار و 400 مترمکعب آب صرفه جویی شده است.

محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی همچنین از شرکت لبنی سهامی زراعی نیمبلوک خضری شهرستان قاینات بازدید کرد.