به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، وزیر جهاد کشاورزی به همراه نماینده مردم شهرستان های سرایان، فردوس، بشرویه و طبس در مجلس، معاونین وزیر و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی در سفر سه روزه خود به خراسان جنوبی، از واحد تولید تراکتورسازی شهرستان فردوس بازدید کرد.

مهندس محمود حجتی یکی از محورهای افز ایش بهره وری در بخش کشاورزی را مربوط به بحث مکانیزاسیون دانست و گفت: چه در زمینه خاک ورزی و چه مسائل مربوط به کاشت،  داشت و برداشت همه جا مورد استفاده قرار می گیرد.

وی ادامه داد: کشاورزی بدون ابزار ، ادوات و ماشین آلات کشاورزی نمی تواند روی پای خود بایستد یا توسعه یابد.

مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: در دولت یازدهم مکانیزمی در حوزه وزارت بانک کشاورزی و واحد های تولیدی ادوات کشاورزی و خود کشاورزان  طراحی شده است.  یعنی یک چهار ضلعی در نظر گرفته شده که کشاورز بر اساس شناخت و آموزش هایی که دیده اعلام نیاز می کرد و از طرفی در نهایت به بانک معرفی می شد و بانک نیز بجای پول حواله ماشین آلات در اختیار کشاورز قرار می گرفت

 محمود حجتی با اشاره به اینکه در 5سال گذشته این شیوه عملیاتی شده و تاکنون در این زمینه 6 هزار میلیارد تومان خط اعتباری داریم که هر سال مجدد شارژ  و اعتبار در اختیار کشاورز قرار می گیرد، ادامه داد:  این باعث می شود تقاضای موثر همیشه در ارتباط با ماشین آلات در واحدهای تولیدی داشته و از طرفی کشاورز نیز به تجهیزات مورد نیاز خود برسد.