به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مرتضی رضایی ظهر روز گذشته در حاشیه نشست وزیر جهاد کشاورزی با مسئولان خراسان جنوبی گفت: مشکلات صدور مجوزهای بهره برداری در این کارگروه بررسی می شود.

معاون وزیر در تولیدات امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: کارگروهی برای بررسی مشکلات حوزه دامی در این استان تشکیل می شود.

 رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی هم در این نشست بیان کرد: این استان دارای ظرفیت ها و پتانسیل های بالایی است.

غلامرضا قوسی با بیان اینکه با ۲۹ درصد تولید ناخالص استان در بخش کشاورزی است، افزود: ۳۱ درصد جمعیت استان در بخش کشاورزی فعالیت می کنند.

وی بیان کرد: در سفر رئیس جهمور بیش از ۵۰ میلیارد به استان اختصاص داده شده که تاکنون ۲۸ میلیارد تومان تخصیص داده شده است.

وی با اشاره به آبیاری تحت فشار بیان کرد: تاکنون این طرح در ۱۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی خراسان جنوبی اجرا شده است.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: همچنین مطالعات ۳۰ هزار هکتار  برای اجرا انجام شده و ۱۲ هکتار هم آماده اجرا می باشد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شش هزار و ۲۵۲ رشته قنات در استان وجود دارد، اظهار کرد: اگر بتوانیم برنامه جامع قنوات را اجرا کنیم ماندگاری روستاییان افزایش می یابد.