به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، محمود حجتی روز یکشنبه در نشست جمع بندی سفر سه روزه به خراسان جنوبی در مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان طبس با قدردانی از اصحاب رسانه گفت: از رسانه ها می خواهیم که جلوه ای مثبت از استان خراسان جنوبی در افکار عمومی انعکاس دهند و این فوق العاده اثرگذار خواهد بود.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: این بدان معنا نیست که به جامعه دروغ بگوییم اما من به عنوان یک شهروند ایرانی که از متوسط مردم نسبت به سرزمین کشور به دلیل مسئولیت هایی که چند دهه داشته ام، آشناتر هستم امروز نظرم نسبت به سه روز قبل درباره استان تغییر کرده است.

وی عنوان کرد: با توجه به مشاهداتی که داشتم این تغییر نظر در جهت مثبت بوده است و آیا همه 80 میلیون نفر کشور می توانند به استان بیایند و ببینند، بنابراین اینجا نقش رسانه ها پررنگ می شود و رسانه ها در این زمینه وظیفه دارند.

مقام عالی وزارت که در بازدید از بخش کشاورزی خراسان جنوبی  به 8 شهرستان استان سفر کرد، تشریح کرد: در خراسان جنوبی ظرفیت های فراوانی وجود دارد و خیلی می توان تولید ثروت و اشتغال کرد که باید همت کنیم و خداوند توانایی آن را به همه ما داده است و ظرفیت طبیعت هم موجود است.

وی بیان کرد: موضوع گیاهان دارویی در خراسان جنوبی جای کار زیادی دارد به ویژه در مورد گیاهان بوته ای که کار نکرده ایم و درآمد فراوانی هم دارد.

حجتی گفت: به عنوان نمونه خام فروشی آنغوزه درآمد زیادی دارد اما باید با فرآوری آن ارزش افزوده ایجاد کرد و باید همه از استانداری، فرمانداری و نمایندگان مجلس و همکاران ما برای ایجاد واحدهای فرآوری پیگیری کنند.
وی افزود: پرورش ماهی تیلاپیا که با آب شور سازگار است فوق العاده پرسود است و می توان از آب های شور منطقه برای این مورد استفاده کرد.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در موضوع گلخانه هم در سطح استان و منطقه فقیر هستیم و باید به آن پرداخته شود.
وی با اشاره به ظرفیت پرورش شتر در خراسان جنوبی گفت: در موضوع پرورش شتر باید به صورت ویژه به آن بنگریم و با واردات نژادهای پر بازده شیری آن را در استان توسعه دهیم.

وی تاکید کرد: متقاضی برای این مورد نیز در استان وجود دارد و اگر هم نیست باید برویم آن را پیدا کنیم و از او خواهش کنیم.
حجتی گفت: باید گروه کاری ویژه در استان تشکیل شود و این کار را در مناطق مستعد استان پیگیری کنند.
وی ادامه داد: تعلیف، چرا، تقویت، مدیریت، غرق و هر برنامه ای در ارتباط با مرتع توسط بخش خصوصی با قراردادهای بلند مدت با اراضی وسیع انجام شود.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: باید برای بخش خصوص پنالتی هم بگذاریم که اگر کوچکترین تخطی از چارچوبی که در جهت حفظ و سازگاری با طبیعت و محیط زیست انجام داد، یکطرفه قرارداد او قابل لغو باشد و هیچ حق و حقوق قضایی هم نداشته باشد.

وی با انتقاد از عملکرد منابع طبیعی خراسان جنوبی افزود: منابع طبیعی باید روش های خود را عوض کند چراکه روش های کنونی جواب نداده است و من و همکارانم در وزارت جهاد کشاورزی این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.

حجتی تصریح کرد: با کسی که همراه است و با طبیعت سازگاری دارد این عرصه ها را در اختیار او می گذاریم و حتی باید از او پشتیبانی کنیم.