به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، دومین دستور مقام عالی وزارت برای بررسی و پیگیری های سفر ایشان به خراسان جنوبی، با توجه به درخواست های مردمی و مشکلات کشاورزی و همچنین استفاده از پتانسیل کشاورزی استان به معاونت آب و خاک وزارتخانه ابلاغ گردید.

حمید زارع قنات نوعی که به دستور وزیر جهاد کشاورزی از سوی معاونت آب و خاک برای پیگیری مسائل مطرح شده در سفر سه روزه وزیر به استان سفر کرده، گفت: با تاکید و اصرار مقام عالی وزارت در جهت تسریع بخشیدن به رفع نیاز درخواست های مردمی، به قنات بلده شهرستان فردوس سفر و ازبالادست قنوات و طرح هایی که می تواند کمک شایانی کند، بازدید شد.

مشاور معاون وزیر در امور بهره برداری سامانه های نوین آبیاری کشور به طرح از آبخیز تا جالیز اشاره کرد و افزود: در تلاش هستیم که مجموع عملیاتی تعریف شود که بطور کلی بهره وری آب کشاورزی را افزایش دهد. قرار بر این است نظام بهره برداری مناسب و طرح جامعی مشخص شود که بعنوان یک الگو در سطح کشور یا در استان های قنات دار اجرا گردد.

وی بیان کرد: ماموریت کلیه مسائل آبخیزداری و سایر فعالیت های مربوط به این حوزه  به اداره کل منابع طبیعی داده خواهد شدکه البته طبق گزارش مدیر کل محترم، در حدود 7 هزارهکتار از اراضی بالادست قنات بلده، مطالعات انجام شده که شاید حتی نیاز به بازنگری داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه از مجموع 27 رشته قنات بلده فردوس، تعداد 16 رشته مانده است که از این تعداد 14 رشته قنات دایر و 2 رشته قنات بایر می باشد، تصریح کرد: تلاش میکنیم روی مسائل احیا و مرمت و افزایش میزان آب دهی اسنادی تعریف گرددکه با مشارکت خود کشاورزان و اعتبارات اختصاص یافته، صورت پذیرد.

وی عنوان کرد: راندمان انتقال آبیاری به خصوص کانال های سنتی نیاز به مطالعاتی دارد که تا حتی الامکان با توجه به اختلاف ارتفاع، فشار لازم را تحمیل کند تا آبیاری قستمی از باغات را روی سیستم های کم فشار و تحت فشار انجام دهد.

حمید زارع قنات نوعی ادامه داد: با توجه به اینکه مجموعه قنوات بلده در فصول سال دارای دبی آب متغییر است و در بعضی مواقع نیاز باغات را بیشتر تامین می کند، پیشنهاد گردید که نگهداری این آب در استخرهایی انجام شود که از هدر رفت آب جلوگیری نماید.

وی افزود: بیشترین کاری که در این سفر انجام شد، در مجموعه  باغات و مزارع موضوع بهره وری آب و سایر نهاده های کشاورزی، بهبود وضعیت باغات و زراعت بود که در گزارش به مقام عالی وزارت قید خواهد گردید.

مشاور معاون وزیر در امور بهره برداری سامانه های نوین آبیاری کشور به نشست خود با کشاورزان شهرستان اشاره کرد و گفت: در این جلسه به توافقات خوب و مناسبی رسیدیم که مقرر گردید از طریق معاونت آب و خاک خواسته های مورد نظر کشاورزان و مسئولین محلی شهرستان فردوس در خصوص قنات بلده و همچنین شرح این سفر به مقام عالی وزارت جهاد گزارش گردد که طرح جامعی تهیه و تدوین تا مشکلات و درخواست های کشاورزان منطقه مورد تحقیق گیرد.