دیدار و تجلیل ازخانواده های  شهدای جهادگر شهرستان سرایان در آستانه برگزاری کنگره 2000 شهید استان در قاب تصویر