به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، صبح امروز شنبه (3 آذر97) غلامرضا قوسی با بیان اینکه بعد از سفر مقام عالی وزارت به استان به جد پیگیر مطالبات کشاورزی استان با هدف کمک به جامعه کشاورزی هستیم، گفت: یکی دیگر از دستاوردهای سفر وزیر محترم جهاد کشاورزی به خراسان جنوبی، افزایش سهم دولت در اجرای سیستم های نوین آبیاری می باشد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه حدود دو هفته از سفر مهندس حجتی می گذرد و ما توانسته ایم مصوبات خوبی را پیگیری کنیم، افزود: یکی دیگر از دستاوردهایی که بخشنامه آن بدست ما رسید، مبحث افزایش سهم دولت در سیستم های نوین آبیاری است که در این زمان کوتاه بعد از سفر وزیر، می تواند نوید شادی برای بهره بردارن بخش کشاورزی باشد.

وی تشریح کرد: قبل بر این سهم دولت در سیستم های نوین آبیاری تحت فشار مبلغ یکصد میلیون ریال بود که با حضور مقام عالی وزارت در استان و گفتگوی نزدیک با کشاورزان و همچنین به درخواست سازمان، این مبلغ به 130میلیون ریال افزایش یافته است.

قوسی عنوان کرد: همچنین طبق این بخشنامه، در سیستم های آبیاری کم فشار سهم دولت از 45میلیون ریال به 58میلیون ریال افزایش یافت.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه با این ابلاغ سهم بهره برداران کشاورزی در اجرای این سیستم ها کاهش یافته است، گفت: خرسندیم که افزایش سهم دولت در سیستم های نوین آبیاری پس از حضور مقام عالی وزارت در این استان و بنا به درخواست کشاورزی خراسان جنوبی اتفاق افتاده است و خدا را شاکریم که سفر وزیر محترم نتایج خوبی را تاکنون برای کشاورزی استان داشته و ما همچنان پیگیر سایر مطالبات کشاورزان استان خواهیم بود.

گفتنی است که خراسان جنوبی در اجرای سیستم های نوین آبیاری، مقام چهارم کشور را از ابتدای سال تاکنون به خود اختصاص داده است.