به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، صبح امروز پنجشنبه(۸آذر۹۷) کارگاه آموزشی حمایت از سرمایه گذاری منطبق بر کشاورزی باحضور دکتر خالدی مدیرکل امور اقتصادی وزارت، مهندس شمس عضو هیئت مدیره شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، مهندس میران جدی رییس اداره سرمایه گذاری شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و مهندس بهدانی مدیر امور سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی آغاز شد.