به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، غلامرضا قوسی از برداشت گل نرگس استان خبر داد و گفت: هم اکنون 32 هکتار از اراضی استان زیر کشت گل نرگس است که  28 هکتار بارور و 6 هکتار غیربارور است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی  پیش بینی کرد:  16 و نیم میلیون شاخه گل نرگس با کیفیت بالا در خراسان جنوبی برداشت شود.

وی تعداد بهره برداران پرورش گل نرگس در استان را 640 نفر عنوان کرد و افزود: با برداشت این محصولات 3 میلیارد و 300 میلیون تومان درآمد عاید بهره برداران می شود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: شهرستان خوسف با میزان 22 هکتار  قطب تولید گل نرگس در خراسان جنوبی است و شهرستان طبس در رتبه دوم قرار دارد.

نرگس های خراسان جنوبی علاوه بر مصرف در داخل استان به خراسان رضوی، اصفهان، تهران و زاهدان نیز ارسال می شود.
برداشت گل نرگس در خراسان جنوبی تا اسفند ادامه دارد.