سفر یک روزه نماینده ولی فقیه و رییس سازمان به شهرستان درمیان در قاب تصویر