به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی و براساس گزارش کارشناس هواشناسی به کلیه کشاورزان و بهره برداران کشاورزی استان برای مواجه و پیشگیری از هرگونه خسارت محصولات با توجه به احتمال وقوع یخبندان هشدار داده می شود.

در این راستا کارشناس هواشناسی استان گفت:  با توجه به الگوی نقشه های پیش یابی هواشناسی، روند کاهش دما و وقوع و تشدید یخبندان تا روز سه شنبه در استان ادامه خواهد داشت.

خانم زارعی افزود: از روز گذشته تا اواسط این هفته با تقویت تدریجی سامانه پرفشار جوی روند تغییرات دما کاهشی خواهد بود و امروز و فردا به طور نسبی یک تا دو درجه دما کاهش می یابد.

در شبانه روز گذشته سربیشه سه درجه سانتیگراد زیر صفر، بیرجند و قاین منهای یک درجه و سایر شهرستان ها حول صفر تا دو درجه نوسان داشته که این روند برای امشب با کاهش دما مواجه خواهد بود.

به گفته وی دمای سربیشه، بیرجند، درمیان و قاین امشب با یک درجه کاهش، سردتر از شب گذشته خواهد بود و در سایر شهرستان ها تغییر محسوسی مشاهده نمی گردد.