به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، ظهر چهار شنبه 17)بهمن) با حضوراستاندار خراسان جنوبی، رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، رییس سازمان جهاد کشاورزی و جمعی از معاونین و مدیران استانی و شهرستانی، سدخاکی روستای آرک شهرستان خوسف افتتاح و به بهره برداری رسید.