در گردهمایی سراسری مدیران روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی سراسر کشور که در تهران برگزار شد، از مسئول روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبي به عنوان روابط عمومی برتر تجلیل شد.

در این مراسم که باحضور دکتر بخشنده معاون برنامه ریزی امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، دكتر رمضان نژاد رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور و مهندس محققی رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی برگزار گرديد، از حامد عارفي نيا مسئول روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبي در بین روابط عمومی های  وزارت جهاد کشاورزی تجلیل و لوح افتخار به ایشان تقدیم شد.