به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی،  مدیر باغبانی سازمان ارزش ریالی محصولات گلخانه ای را 27 میلیارد  و  500 میلیون تومان عنوان کرد وگفت: میزان 11هزار تن محصولات گلخانه ای از آغاز سال تا کنون در خراسان جنوبی تولید شد که در مقايسه با مدت مشابه پارسال 5 درصد افزایش دارد.

عبدالرضارضایی با اشاره به اینکه خیار، گوجه، فلفل، سبزی، گیاهان دارویی، گیاهان زینتی و نشاء، محصولات گلخانه ای است که در خراسان جنوبی تولید شده است افزود: از این مقدار 7 هزار تن خیار، 2 هزار  و 500  تن گوجه و 500 تن فلفل است.

وی با بیان اینکه خراسان جنوبی 62 و نیم هکتار گلخانه دارد که برای 500 نفر شغل ایجاد کرده است ادامه داد: محصولات تولیدی خراسان جنوبی علاوه بر مصرف در داخل استان به استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و تهران ارسال شده است.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه 10 هکتار دیگر واحد گلخانه ای  جدید در خراسان جنوبی  احداث شده و آماده کشت محصولات است گفت: جهاد کشاورزی تسهیلات به متقاضیان راه اندازی گلخانه می دهد.