به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در شورای برنامه ریزی و توسعه خراسان جنوبی با حضور رییس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه خشکسالی ۲۴۳۷ میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی استان وارد کرده است، گفت: تاکنون ۲۵۹۶ هکتار آبیاری تحت فشار در استان اجرا شده و در مجموع 15 درصد از سطح اراضی کشاورزی در بخش زراعی استان تحت پوشش آبیاری نوین قرار گرفته است.

غلامرضا قوسی افزود: کشاورزی یکی از بخش‌های اقتصادی مهم و تاثیرگذار بوده که سهم آن از تولید ناخالص 31 درصد است.

وی با بیان اینکه 2.1 درصد طیور کشور در خراسان جنوبی تولید می‌شود، افزود: خراسان جنوبی قطب صنعت طیور و پرورش شتر است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه در حال حاضر 190 هزار تن محصولات و پروتئین دامی تولید می‌شود، تصریح کرد: هم‌اکنون 26 مجتمع دامپروری فعال در استان وجود دارد.

 قوسی با بیان اینکه خشکسالی ۲۴۳۷ میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی استان وارد کرده است، اظهار کرد: تاکنون ۲۵۹۶ هکتار آبیاری تحت فشار در استان اجرا شده و در مجموع 15 درصد از سطح اراضی کشاورزی در بخش زراعی استان تحت پوشش آبیاری نوین قرار گرفته است.

 وی ادامه داد: باید این میزان پوشش آبیاری نوین اراضی کشاورزی به 30 درصد افزایش یافته و در اعتبارات بند «خ» ماده 33 قانون تجدیدنظر شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به اینکه میزان آب دهی قنوات و چاه‌های کشاورزی در استان بر اثر خشکسالی بسیار کاهش یافته و این امر موجب کاهش درآمد و مهاجرت روستاییان شده است، یادآور شد: ظرفیت 300 واحد گلخانه‌ای در خراسان جنوبی خالی است.