به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان با بیان اینکه پیش بینی می شود 11 هزار تن گندم و جو از مزارع زیرکشت این محصولات برداشت شود، گفت: در سال زراعی جاری دو هزار و 200 هکتار از مزارع این شهرستان زیر کشت جو و  دو هزار و 700 هکتار زیر کشت گندم رفته است.

محمد مالکی متوسط عملکرد محصول امسال شهرستان نهبندان را بیش از  دو تن و 200 کیلوگرم در هکتار عنوان و پیش بینی کرد: 11 هزارتن گندم و جو از سطح زیرکشت این محصولات برداشت شود .

وی عنوان کرد: برداشت محصول امسال در مقایسه با  پارسال 15 درصد افزایش دارد.

وی تشریح کرد: برداشت این محصولات به وسیله ی  5 دستگاه کمباین بومی، 6 دستگاه مهاجر و 7 دستگاه دروگر انجام می شود.

محمد مالکی ادامه داد: 7 گروه ناظر بر عملیات برداشت مطلوب محصول نظارت دارند  که 3 مرکز خرید اصلی و فرعی گندم مازاد بر نیاز کشاورزان را خریداری و به سیلو حمل می کند .

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان ،  ارگ،  نصرت، روشن، آنفارم و محلی را از ارقام کشت شده گندم و جو در نهبندان عنوان کرد و افزود: توزیع نهاده های زراعی از جمله 600 تن کود و ارائه خدمات فنی و کارشناسی و آموزش های ترویجی از اقدامات مدیریت جهاد کشاورزی برای کشاورزان است. 

در سال زراعی جاری خرید گندم به قیمت تضمینی  برای هر کیلو گرم هزار و 470 تومان و خرید جو هزار و 163 تومان انجام می شود.