به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان با بیان اینکه برداشت دانه های روغنی کلزا از 62.5 هکتار از سطح زیرکشت این محصول در  مزارع کشاورزی خراسان جنوبی آغاز شد پیش بینی کرد: از هر هکتار سطح زیرکشت کلزا یک تن و 200 تا یک تن و 500 کیلوگرم کلزا برداشت شود.

مهدی عصمتی پور افزود: بیشترین سطح زیرکشت کلزا به شهرستان خوسف با 25 هکتار اختصاص دارد.

وی با بیان اینکه این محصول مهر 97 کشت شده و حجم زیادی از سطح زیرکشت به دلیل سرمازدگی از بین رفته و سبز نشده است، گفت: برداشت کلزا در استان تا اواسط تیر ادامه دارد.

دانه روغنی کلزا سومین گیاه روغنی مهم دنیا است که مقاومت به کم آبی، ارزش تناوبی زیاد، مقاومت نسبی به بافت خاک و قابلیت بالا برای رقابت با علف های هرز از مزایای این محصول است.

از این دانه روغنی علاوه بر  تهیه روغن خوراکی، از کنجاله آن برای خوراک دام استفاده می شود.