به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، رئیس سازمان عصرروز گذشته (یکشنبه22 اردیبهشت) در نشست کارگروه سازگاری با کم آبی استان که در محل دفتر معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری تشکیل شد، گفت: تا پایان برنامه هفتم با اجرای پروژه های غیرسازه ای از قبیل مدیریت الگوی کشت، پروژه های بهزراعی و بهباغی  54 میلیون مترمکعب به منظور جبران کم آبیاری مدیریت خواهد شد.
غلامرضا قوسی افزود: 23 هزار هکتار از اراضی خراسان جنوبی مجهز به سامانه های نوین آبیاری شده و در 16 درصد اراضی کشاورزی این سامانه ها اجرا شده است که اجرای این سیستم ها تاثیر بسزایی در افزایش بهره وری و کارایی مصرف آب دارد.
وی بیان کرد: هم اکنون 22 درصد اراضی کشاورزی کشور به سامانه نوین آبیاری مجهز شده که هدف گذاری شده تا پایان برنامه ششم توسعه در استان به این رقم برسیم.
وی اظهار داشت: با توجه به شرایط خشکسالی حاکم بر استان و از طرفی 30 درصد اشتغال استان در بخش کشاورزی است نباید حجم آب چاه های کشاورزی کاهش یابد چرا که با این شرایط کشاورزان متضرر می شوند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه سطح زیرکشت اراضی کشاورزی استان 141 هزار هکتار است و سالانه به 900 میلیون مترمکعب آب نیاز دارد اضافه کرد: کم آبی باعث شده که نسبت به سایر استان ها متوسط عملکرد کمتری داشته باشیم.
وی عنوان کرد: تاکنون اقدامات خوبی از جمله احیا و مرمت قنوات، اجرای روش های نوین آبیاری، کشت محصولات با حداقل نیاز آبی و جایگزین کردن اراضی باغی به جای اراضی زراعی برای سازگاری با کم آبی در استان انجام شده است.
قوسی اظهار داشت: با کاهش مقدار آبدهی چاه های کشاورزی استان موافق نیستم چرا که با این اقدام کاهش سطح درآمد کشاورزان و نهایت شاهد مهاجرت آنان خواهیم بود.
وی تشریح کرد: هم اکنون معیشت بیش از 80 هزار خانوار استان وابسته به کشاورزی است که در صورت کاهش مقدار آب اختصاصی به بخش کشاورزی باید برای اشتغال این افراد فکر اساسی شود.
غلامرضا قوسی افزود: همیشه راحت ترین کار، گزینه مناسبی نیست بلکه باید اقدام اساسی برای مدیریت منابع آب صورت گیرد نه اینکه بلافاصله حجم آبدهی کنتورهای هوشمند کاهش یابد و در مقابل کشاورز ما متضرر شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: خشکسالی های چندین ساله در استان ضربات سنگینی به بهره برداران بخش کشاورزی استان وارد کرده و بسیار از اراضی دیم خشک شده است.