به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه گفت: امسال 79 هکتار باغ زرشک و گل محمدی در اراضی دیم و شیب دار این شهرستان ایجاد شده و تاکنون موفقیت آمیز بوده است.

جواد درویشی افزود: این باغ ها در اراضی شیبدار و مستعد شهرستان زیرکوه احداث و بیشتر درختان سبز شده است.

وی بیان کرد: جهاد کشاورزی برای احداث باغ دیم به کشاورزان تسهیلات بلندمدت با کارمزد پایین پرداخت کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه ادامه داد: امسال همچنین یک هزار هکتار از اراضی شهرستان زیرکشت دیم از جمله گندم، جو و محصولات جالیزی رفته است و پیش بینی می شود از این اراضی بیش از 400 تن محصول دیم برداشت شود.

وی تشریح کرد: به دلیل پراکنش بارندگی های خوب در سال آبی جاری محصولات باکیفیت از اراضی دیم شهرستان برداشت خواهد شد و بیشتر محصولات جالیزی در بندهای خاکی احداثی توسط مردم کشت شده است.

درویشی بیان کرد: خشکسالی و کمبود منابع آبی جهاد کشاورزی را به سمت تغییر الگوی کشت با هدف استفاده بهینه از اراضی دیم و ایجاد باغ در اراضی شیب دار و مستعد سوق داد که این اقدام باعث توسعه باغ ها، افزایش تولید، اشتغالزایی و افزایش درآمد روستاییان می شود.