روابط عمومی، سرچشمه زلال اطلاعات و ارتباطات است.

فرارسیدن " 27 اردیبهشت ماه، روز ارتباطات و روابط عمومی" بر تمامی فعالان عرصه ارتباطات و روابط عمومی مبارک.