به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، صبح امروز سه شنبه (21 خرداد) همزمان با آغاز هفته جهاد کشاورزی، مراسم پروژه آموزشی ترویجی روز مزرعه در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان با حضور مدیر جهاد خوسف، رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی، معاون مدیریت هماهنگی ترویج و جمعی از کارشناسان سازمان و مدیریت ها و مراکز آموزش کشاورزی شهرستان ها در سالن جلسات مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان برگزار گردید.

این پروژه در سه بخش آموزشی؛ معرفی جدیدترین ارقام گندم و جو سازگار با شرایط اقلیمی استان، آشنایی با پروسه معرفی رقم و تکثیر بذر، آشنایی با زنگ غلات، با حضور روسای ادارات ترویج، روسای ادارات تولیدات گیاهی مدیریت های جهاد کشاورزی و همچنین کشاورزان پیشرو شهرستان ها برگزار شد.