به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف از بهره برداری 46 طرح کشاورزی در شهرستان خوسف خبر داد وگفت: این طرح ها با اعتبار 5 میلیارد و700میلیون تومان به بهره برداری خواهد رسید و 2 هزارو947 خانوار از مزایایی آن بهره مند می شوند.

سیدحسن رضوی افزود : بهره برداری از طرح های آبیاری کم فشار ،بهره برداری از ۲باب گلخانه صیفی ، خرید ادوات کشاورزی و احیا ومرمت ۷رشته قنات از جمله مهم ترین این طرح هاست.

وی از اخذ کد آیسیک برای انبار های عناب و کد استاندارد برای گلخانه تولید خیار  در شهرستان خوسف خبرداد و افزود: به دنبال اخذ گواهی تشویق استاندارد برای عناب هستیم.

مدیر جهاد کشاورزی خوسف همچنین با اشاره به پیشرفت 30 درصدی بزرگترین کشتارگاه صنعتی دام سبک و سنگین گفت : این طرح  15میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده که امیدواریم تا پایان سال به بهره برداری برسد .

هفته جهاد کشاورزی از امروز آغاز می شود و تا  27 خرداد ادامه دارد.