به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان با اشاره به سفر اخیر رییس شیلات ایران به خراسان جنوبی، گفت: در ادامه پیگیری های مصوبات سفر دکترخون میرزایی، رییس سازمان شیلات ایران به خراسان جنوبی و تاکید استاندار محترم در خصوص آبزی پروری، میزبان مسئولین سازمان شیلات ایران خواهیم بود.

محمدمهدی سعیدی افزود: استان خراسان جنوبی دارای تنوع منابع آبی است که نیازمند بررسی بیشتر در این خصوص می باشد.

وی بیان کرد: با عنایت به سفر اخیر رییس سازمان شیلات ایران به استان و به منظور شناسایی پتانسیلهای آبزی پروری و شناخت و بررسی گونه های جدید قابل پرورش، خراسان جنوبی میزبان دکتر شکوری مدیرکل آبزیان آب شیرین و همچنین دکتر بیکی مجری طرح تیلاپیای کشور خواهد بود.

مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی عنوان کرد: امیدواریم با همراهی و همکاری بهره برداران، در آینده ای نزدیک شاهد موفیقت های چشمگیر در زمینه شناخت، تولید و توسعه آبزی پروری باشیم.