به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان، مجری طرح توسعه پرورش شتر وزارت جهاد کشاورزی در مراسم امضای تفاهم‌نامه استانداری خراسان‌جنوبی با ستاد اجرایی فرمان امام(ره) گفت: خراسان‌جنوبی از استان‌های مزیت دار در توسعه اکولوژیک شتر است.

سید احمدرضا سید علیان اظهار کرد: خراسان‌جنوبی از نظر برخورداری جزو استان‌های دوم و سوم کشور در توسعه اکولوژیک شتر است.

مجری طرح توسعه پرورش شتر وزارت جهاد کشاورزی اظهار کرد: این برخورداری یعنی تلفیقی از مرتع داری، بیابان‌زدایی، آبخیزداری و شترداری که مجموع این موارد به معنای رسیدن خراسان‌جنوبی به توسعه پایدار است.

سید علیان با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از کشور در محدوده خشک و نیمه خشک قرار دارد، ادامه داد: براساس یک تفکر آینده پژوهی و شرایط سخت بی‌آبی باید به سمت گونه‌های گیاهی و جانوری کم آب بر برویم.

وی با اشاره به اینکه در بحث پرورش شتر هفت استان را پایلوت قرار دادیم، یادآور شد: محصولات شتر و به ویژه شیر یک مزیت مطلق و سودآور است.

مجری طرح توسعه پرورش شتر وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به تفاهم ستاد اجرایی فرمان امام با استانداری خراسان‌جنوبی گفت: این تفاهم‌نامه در زمینه ایجاد، ساماندهی و تکمیل زنجیره ارزش پرورش شتر و دام سبک و تبدیل استان خراسان‌جنوبی به قطب تامین و ترانزیت شتر و محصولات آن در کشور تا سال ۱۴۰۰ به مبلغ سه هزار و ۲۲۰ میلیارد ریال منعقد شد.