به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، رئیس سازمان در شورای ساماندهی مبادلات مرزی و کارگروه توسعه صادرات خراسان‌جنوبی گفت:فرصت کشت فراسرزمینی در افغانستان را دریابیم.

غلامرضا قوسی اظهار کرد: در حوزه کشاورزی در خراسان‌جنوبی بستر بسیار خوبی برای مبادلات با افغانستان و دیگر کشورها فراهم است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی بیان کرد: موضوع واردات دام و بحث کشت فرا سرزمینی از جمله مواردی است که در ارتباط با کشور افغانستان باید به آن پرداخته شود.

قوسی با اشاره به اینکه در بحث واردات دام مشکل قرنطینه بهداشتی از طرف کشور افغانستان را داریم، ادامه داد: از طرف دیگر افغانستان اجازه خروج دام از کشور خود را نمی‌دهد که در این زمینه باید رایزنی‌هایی صورت گیرد.

وی افزود: در بازارچه‌های داخل کشور هم زیر ساخت‌های لازم برای قرنطینه دام، کشتارگاه، سردخانه و صنایع فراوری وجود ندارد.

رئیس جهاد کشاورزی خراسان‌جنوبی با بیان اینکه کشت فراسرزمینی در کشور اوکراین موفق بوده است، یادآور شد: می‌توان از ظرفیت زمین‌های حاصل خیز افغانستان برای کشت فراسرزمینی در این کشور همسایه استفاده کرد.

نظر افضلی نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه بیان کرد: حل مشکل آب‌رسانی به روستاهای نهبندان و سربیشه ۲۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وی یادآور شد: باید از ظرفیت مرز برای ماندگاری مردم در روستاها و مناطق مرزی خراسان‌جنوبی استفاده کنیم.