از ابتداي امسال تاکنون تنها  پرورش دهنده مرغ در قفس خراسان جنوبي، از قبل توليد گوشت مرغ ، مبلغ 30600میلیون ریال در خراسان جنوبی درآمد داشته است .

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، هاشم ولی پورمطلق گفت: امکان تغییر سیستم پرورش مرغ از بستر به قفس وجود دارد اما سیاست­های وزارت جهاد کشاورزی نیست.

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی افزود: تأسیس واحد پرورش مرغ در قفس تنها در صورت درخواست متقاضی و تعهد مبنی بر عدم دریافت تسهیلات و با حفظ ظرفیت پروانه موجود امکان پذیر خواهد بود.

وی اظهار داشت:  در استان خراسان جنوبی تنها یک واحد پرورش مرغ در قفس داریم که در سال جاری(96) با کشتار300 هزار قطعه  مرغ، میزان 450 تن گوشت مرغ به روش پرورش در قفس در استان تولید شده است.

ولی پورمطلق افزود: ظرفیت این واحد پرورش مرغ در قفس 100 هزار قطعه مرغ در هر دوره می­باشد که مقدار گوشت بیان شده از این میزان می­باشد.

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی پرورش مرغ در قفس را یکی از طرح های مناسب در خصوص اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: از شاخص ترین مزایای پرورش مرغ در قفس میتوان به تولید بالاتر در واحد سطح، کنترل بهداشت و سلامتی گله، واکسیناسیون دقیق و به موقع، راندمان تولید بهتر، بهینه کاهش مصرف سوخت، برق و هزینه کارگری، کمتر شدن تلفات و بیماری ها به علت تماس نداشتن با کود و دیگر مرغ ها، نام برد.