به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، محمد مالگی گفت: نخستین جلسه ستاد هماهنگی کشت محصولات پاییزه با حضور مهندس عصمتی پور معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان، روسای ادارات تابعه، کشاورزان و تشکلهای بخش کشاورزی در محل نماز خانه جهاد کشاورزی برگزار گردید.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نهبندان افزود: هدف از برگزاری این جلسه، تصمیم گیری و رسیدن به فهم مشترک در خصوص کاشت محصولات پاییزی نظیر گندم، جو، کلزا و همچنین تامین نهاده های کشاورزی و تامین سوخت ماشین آلات کشاورزی می باشد.