به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، وحید ضیائیان احمدی گفت: باحضور فرماندار شهرستان، مدیران وروسای ادارات درمیان آبیاری تحت فشار در سطح 28 هکتارچاه پادخل با اعتبارکل 4446 میلیون ریال به بهره برداری رسید.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان درمیان افزود: با افتتاح و بهره برداری از آبیاری تحت فشار در سطح 28هکتارچاه پادخل شهرستان درمیان 7 خانوار تثبیت اشتغال در این طرح صورت گرفته است.