به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مریم جوادی بایگی گفت: جلسه بررسی وضعیت واگذاری اراضی مجتمع گاو شیری سربیشه به شرکت تعاونی شتر مرغ داران افق آینده کویرسربیشه با حضور نماینده فرماندار شهرستان، معاون بازرسی سازمان، نماینده مدیریت امور اراضی و اعضاء شرکت تعاونی برگزار گردید.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه افزود: واگذاری مجتمع و شرایط واگذاری آن از حساسیت بالایی برخوردار است و ما باید به نحوی عمل کنیم که طرفین این واگذاری و همچنین تولیدکنندگان و بهره برداران رضایت کافی داشته باشند.

وی اظهار کرد: تشکیل مجتمع ها و لزوم حساسیت سازمان در واگذاری مجتمع ها به فارق التحصیلان بومی بخش کشاورزی به جهت اشتغال زایی، گام موثری خواهد بود.