به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، محمدمهدی سعیدی گفت: در هفته آینده تفاهم نامه ای فی ما بین سازمان شیلات ایران، اداره کل شیلات سیستان و مدیریت شیلات و امور آبزیان خراسان جنوبی منعقد می گردد که طی این تفاهم نامه سالانه تعداد یک میلیون قطعه بچه ماهی گرمابی مورد نیاز استان خراسان جنوبی به نرخ دولتی از سیستان تامین گردد.

مدیر شیلات و امورآبزیان سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی افزود: این تعداد بچه ماهی از مرکز تکثیر شهرستان زهک سیستان تامین خواهد شد.

وی اظهار داشت: پیش بینی می گردد این تفاهم 5 ساله و در صورت رضایت طرفین، قابل تمدید می باشد.

سعیدی همچین از توزیع بچه ماهی گرمابی در هفته آینده خبر داد و عنوان نمود: در روزهای آینده تعداد 50 هزار قطعه بچه ماهی در شهرستان قاین و نیز 20 هزار قطعه بچه ماهی در شهرستان طبس توزیع خواهد شد.

مدیر امور شیلات و آبزیان سازمان جهادکشاورزی بیان کرد: پیش بینی می شود با رها سازی حدود 300 هزار قطعه بچه ماهی در سطح استان، حدود 500 تن افزایش تولید در حوزه آبزیان استان داشته باشیم.