تاکید ریاست سازمان جهادکشاورزی استان بر حمایت همه بخش ها از طرح های "سازگاری با خشکسالی"

به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، با حضور رییس سازمان، نماینده ولی فقیه در سازمان و معاونین و مدیران ستادی و شهرستان ها، جلسه شورای معاونین و مدیران سازمان برگزار گردید.

غلامرضا قوسی بابیان اینکه برای توسعه کشاورزی استان باید نگاه توسعه ای داشته باشیم، گفت:  با تخصیص  مبلغ 1168 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی برای انجام طرح های سازگاری با خشکسالی لازم است که همه بخش ها در اجرای این کار حمایت و تلاش مضاعف نمایند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی در جمع شورای معاونین و مدیران سازمان جهادکشاورزی استان به اهمیت تکمیل و اجرای پروژه های کشاورزی استان اشاره کرد و افزود:  با توجه به محدودیت های منابع آبی، توسعه و اجرای گلخانه، طرح های آبزی پروری، اجرا و توسعه سیستم های نوین آبیاری از مهم ترین فعالیت ها و نیز اولویت های کشاورزی استان می باشد.

وی اظهار داشت: کلیه بهره برداران و کشاورزان برای توسعه گلخانه ها به مدیریت های جهادکشاورزی مراجعه و اقدام نمائید.

وی عنوان کرد: برای توسعه کشاورزی استان ابتدا باید مسیرها و فرآیندهای جدید را مدنظر قرار دهیم و این مهم تنها با نگاه و تفکر توسعه ای در کشاورزی فراهم می شود.