به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، وزير جهاد كشاورزي در ششمين همايش روز ملي روستا و عشاير در شهرستان بيرجند خراسان جنوبي گفت: با همت و توان دولتمردان در دولت يازدهم و دوازدهم اتحاديه و تعاوني ها و صندوق هاي توسعه عشايري شكل گرفت و توانست ضمن تكميل زنجيره گوشت قرمز، سرمايه گذاري هاي زير ساختي خوبي را جذب كنند.

محمود حجتی افزود: يكي از امور نمونه اي كه براي اولين بار در كشور در استان خراسان جنوبي به انجام رسيد "پروژه ترسيب كربن" است كه حاصل تلاش مردم و منابع ملي است.

وي اظهار داشت: استان خراسان جنوبي رتبه اول توليد زرشك و عناب كشور را داراست كه مي بايست براي تكميل چرخه محصولات مزيت دار خراسان جنوبي تلاش بيشتري صورت پذيرد.

مقام عالی وزارت جهاد کشاورزی بیان کرد: استان خراسان جنوبي يكي از استان هاي كم باران است كه با اجراي توسعه آبخيزداري و اجراي سيستم هاي نوين آبیاری مي توان به استفاده بهينه از منابع آب كمك كرد.

حجتی با اشاره به استفاده از ظرفيت شترداري و دام هاي سبك پربازده از تلاش مسئولين استان به عنوان نقاط قوت دامپروري استان تقدير و تشكر نمود.