در ماه­های آغازین سال هیچ مشکلی در خصوص مرغ منجمد و میوه طرح تنظیم بازار نداریم.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، هاشم ولی‌پور مطلق در ششمین کمیسیون تنظیم بازار خراسان‌جنوبی گفت: ذخیره‌سازی ۸۰۰ تن مرغ منجمد در سردخانه‌های استان برای دو ماه در سردخانه‌ها موجود است و در صورت نیاز به قیمت تنظیم بازار عرضه می‌شود. 

وی با بیان اینکه کاهش قیمت مرغ در گرو دچار نشدن واحدهای مرغ گوشتی به بیماری است، افزود: اگر   بیماری خاصی گریبان‌گیر واحدهای مرغ گوشتی نشود، قیمت مرغ ثابت می‌ماند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان‌جنوبی ادامه داد: از اوایل دی ماه امسال قریب به ۲۵۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در واحدهای مرغ گوشتی استان انجام شده است.

وی با اشاره به تامین میوه در بازار عید استان بیان کرد: ۲۰۰ تن پرتقال والنسیا و ۲۰۰ تن تامسون برای این ایام خریداری و ذخیره سازی می شود.

ولی پور مطلق بیان کرد: طی سال گذشته به دلیل سرمازدگی برخی محصولات شمال کشور، به ناچار حجم بسیاری از پرتقال‌های وارداتی به استان حمل و توزیع شد.

وی با بیان اینکه باید مصرف و سلیقه مردم را نیز در شب عید در نظر بگیریم، گفت: همچنین باید در تهیه و ذخیره سازی، میوه مطلوب با شرایط نگهداری بالا انتخاب شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان‌جنوبی خاطرنشان کرد: شرایط تولید دو نمونه پرتقاچل والنسیا و تامسون خوب ارزیابی شده است، اما نگهداری پرتقال تامسون بعد از عید میسر نیست.