به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، نماینده ولی فقیه در سازمان گفت: بر اساس مفاد نظام جامع برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی توسعه وترویج فرهنگ اقامه نماز، سازمان جهادکشاورزی استان خراسان جنوبی به عنوان دستگاه برتر معرفی معرفی گردید.

حضرت حجت الاسلام و المسلمین سجادی افزود: در راستای ترویج و توسعه فرهنگ اقامه  نمار، ارائه گزارش میزان پیشرفت فعالیتهای اقامه  نماز دستگاههای اجرایی کشور و معرفی برترین ها، نتایج هیئت های ارزیابی و داوری در سطح استان و کشوری ( موضوع عملکرد سال1397 دستگاههای اجرایی ) بر اساس مفاد مندرج در نظام جامع برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی توسعه وترویج فرهنگ اقامه نماز ازطریق سامانه سجاده و نتایج حاصله ، سازمان جهادکشاورزی استان خراسان جنوبی به عنوان دستگاه برتر معرفی و بالاترین امتیاز را کسب نموده است.