به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی، مدیر حفظ نباتات سازمان درباره ضرورت توجه به  بحث پدافند غیرعامل در همه بخش‌ها و به ویژه بخش کشاورزی گفت: شناسایی جایگاه پدافند غیرعامل دربحث امنیت غذایی به عنوان رویکردی نوین در بهبود امنیت غذایی بخش کشاورزی مطرح می باشد.

مهدی یوسفی افزود: بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید، تهیه برنامه عملیاتی و اجرایی نمودن آن در قالب شبکه مراقبت و پیش آگاهی حفظ نباتات اثر بخشی مفیدی در تحقق اهداف پدافند غیر عامل بخش کشاورزی خواهد داشت.

وی اظهارداشت: حضور محققان و متخصصین بخش کشاورزی در عرصه های تولیدی جهت شناسایی کانونهای آلوده به عوامل بیولوژیک خطرناک، شناسایی بموقع آفات و بیماریهای قرنطینه ای داخلی و خارجی ، مدیریت تلفیقی آفات و بیماریها، استفاده از دشمنان طبیعی برای از میان بردن عوامل خسارتزا ، ردیابی و شناسایی اثرات سموم ، اطلاع رسانی و آموزشهای لازم برای افزایش دانش کارشناسان و ارتقاء سطح آگاهی بهره برداران کشاورزی می تواند در جایگاه  و نقش پدافند غیرعامل در تحقق امنیت غذایی مفید واقع شود.

وی با بیان اینکه محصولات و تولیدات استراتژیک استان ، بیشتر از بقیه در معرض خطر هستند، تشریح کرد:  این محصولات نقش مهمی در اقتصاد و اشتغال مولد استان داشته و غفلت و کم توجهی به اصول پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی استان مشکلات فراوانی را پیش‌روی بهره‌برداران قرار خواهد داد.

 وی ادامه داد: لذا میبایست با برنامه‌ریزی مدون برای کشاورزان و بهره برداران استان، ساز و کار پدافند غیرعامل در این بخش را به دلیل نقش بسیار مهم در امنیت غذایی، تولید پایدار ، استقلال،خودکفایی و اقتصاد مقاومتی به طور جدی پیگیری و اجرا کنیم. بعبارت دیگر، اجرای صحیح پدافند غیر عامل در مقابل هجوم آفات و بیماری های گیاهی می تواند مصداق بارز اقتصاد مقاومتی در حوزه کشاورزی استان تلقی شود.

مهدی یوسفی با بیان اینکه در بخش حفظ نباتات این سازمان اقدامات متعددی در حوزه پدافند غیرعامل انجام شده است گفت: راه اندازی سامانه پایش عوامل خساتزا ی گیاهی ، ایجاد، توسعه و تجهیز کلینیک های گیاهپزشکی در سطح استان ، افتتاح و راه اندازی دو پست قرنطینه گیاهی خارجی در مرز ماهیرود و منطقه ویژه اقتصادی از اهم فعالیتها در این زمینه بوده است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به فعالیت سامانه مانیتورینگ سموم در سطح استان افزود: ایجاد شبکه‌های نظارت بر نهاده‌های مصرفی با کنترل و نظارت دائمی بر اساس قوانین و دستورالعمل موجود برای ساماندهی توزیع و عرضه سموم و استفاده از توان ناظرین گیاهپزشکی جهت رصد ، پایش و پیش آگاهی عوامل خسارتزای گیاهی و قرنطینه ای در کنار کارشناسان بخش دولتی و وجود دو انسکتاریوم تولید عوامل مفید بیولوژیک در شهرستانهای فردوس و سربیشه برای کنترل غیر شیمیایی آفات  از دیگر اقدامات انجام گرفته درسطح استان میباشد.

وی بیان کرد: در راستای فرمایشات رهبری در مورد پدافند غیرعامل و همچنین ضرورت و اهمیت و قوانین مصوب در این حوزه ، باید به پدافند غیر عامل در بحث امنیت غذایی و واردات محصولات کشاورزی در زمینه مباحث قرنطینه ای بیش از گذشته با دقت و حساسیت بیشتری توسط تمامی متولیان و دست اندر کاران امر پرداخته شود.