به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، کانون جهادگران جهادسازندگی این سازمان، بیانیه ای را به مناسبت فرارسیدن روز 13 آبان صادر کردند. متن این بیانیه به شرح ذیل می باشد؛