به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان با اشاره به اینکه اقدامات خوبی در بحث پدافند غیرعامل در حوزه دام وطیور انجام شده است، گفت: در راستای حفظ ذخایر ژنتیکی بومی استان از واردات دام غیربومی و قاچاق از مرزهای شرقی و استان سیستان و بلوچستان جلوگیری بعمل آمده است.

محمود اشرفی گل احداث انبار به صورت سوله در هرشهرستان را یکی دیگر از اقدامات پدافندی برشمرد و افزود: پایش کلیه دام و طیور وارداتی و تولیدات وابسته در مرزهای کشور مبتنی بر آزمایشات زیست فناوری و توسعه سامانه های رصد و پایش، ازجمله اقدامات صورت گرفته در خصوص پدافندغیرعامل می باشد.

وی با بیان اینکه انسجام مدیریتی بین دستگاه های دخیل در موضوع، شامل دستگاه های اطلاعاتی، نظامی و انتظامی و نیز دستگاه های تخصصی در بخش دام و طیور بعنوان یک اقدام پدافندی است، اظهار داشت: در راستای تقویت دامدارن استان و جلوگیری از خروج دام و مقابله با افزایش واردات دام قاچاق، تلاش شده که کمک های مالی از قبیل تسهیلات بانکی توسعه یابد.

وی ادامه داد: بدیهی است توسعه و استمرار اقدامات فوق نیازمند صدور مجوز تاسیس تامین و تخصیصی اعتبار خواهد بود.