به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، وحید ضیاییان احمدی با بیان اینکه بانوان در حوزه کشاورزی پتانسیل بسیاری دارند، اما نیروی کار مغفول مانده هستند، گفت: در جامعه کشاورزی استان، ۸۰ درصد بار کشاورزی بر دوش بانوان است.

مدیر سازمان تعاون روستایی خراسان جنوبی افزود: صندوق زنان روستایی راه‌اندازی شده و تاسیس تعاونی زنان پیگیری شد و تعداد زیادی از بانوان را تحت پوشش خود قرار داده است.

وی با تاکید بر حمایت از بانوان برای عرضه، بازاریابی و فروش محصولات شرکت تعاونی خود، تصریح کرد: در قالب نمایشگاه‌هایی که برگزار می‌شود، از تولیدات این بانوان حمایت می‌کنیم.

ضیاییان احمدی با اشاره به اینکه در حوزه آموزش زنان روستایی توافق‌هایی انجام شده است، اظهار داشت: اعتبار آموزش به صورت متمرکز در سازمان جهاد کشاورزی است.

وی با بیان اینکه در حوزه تولیدات زنان روستایی بیشترین نیاز بحث بازاریابی است، یادآور شد: چندین سال است که در حوزه تولیدات زنان روستایی جزء رتبههای برتر کشوری هستیم و سعی می‌کنیم آنان را حمایت کنیم.