به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیرجهادکشاورزی شهرستان فردوس و ریاست مرکز آموزش  فنی حرفه ای فردوس، از گلخانه پرورش کاکتوس بازدید داشتند.
موسی سلیمانی مدیرجهادکشاورزی فردوس گفت: جهاد کشاورزی آمادگی لازم را جهت برگزاری کلاس آموزشی پرورش کاکتوس باهمکاری فنی حرفه ای را دارد.