به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی،  مدیرجهادکشاورزی شهرستان بیرجند گفت: جلسه ستاد بیمه  محصولات کشاورزی شهرستان بیرجند به میزبانی معاونت  فنی و کارشناسان مدیریت شهرستان و با دعوت از مدیر و کارشناسان گروه خدمات بیمه ای استان و شهرستان در محل سالن جلسات مدیریت برگزار گردید.

محمدعلی محمدی افزود: در این جلسه گزارشی از پیشرفت فیزیکی طرح های بیمه ای و راهکارهایی در خصوص افزایش سطح بیمه محصولات زراعی و باغی و دامی در سال زراعی جدید و مستندسازی به موقع فنی در زمان وقوع خسارات محصولات و همچنین استفاده از همه امکانات آموزشی  به خصوص فضای مجازی در بحث اطلاع رسانی و ترویج بیمه  و تعرفه ها و عوامل  خطر تحت پوشش در سال زراعی جدید مورد تاکید و تصویب حاضرین قرار گرفت.