به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه گفت: تعداد 5 هزار قطعه بچه ماهی سردابی (قزل آلا) در یکی از مزارع پرورش ماهی این شهرستان رهاسازی گردید.

حسین سرچاهی افزود: پیش بینی می گردد از این تعداد بچه ماهی 3 تن قزل آلای پرورشی برداشت و روانه بازار گردد.