به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدير جهادكشاورزي شهرستان سربیشه گفت: با هدف افزایش راندمان انتقال و توزیع آب و افزایش میزان بهره وری از آب استحصالی و ذخیره سازی آب در آبخوان های شهرستان اداره آب و خاک مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه از ابتدای شروع اجرایی طرح های نوین آبیاری موفق به اجرای 4198.55 هکتار در اراضی زراعی و باغی شهرستان شده است.

مریم جوادی بایگی بیان داشت: از این مقدار مساحت 1391.74 هکتار آبیاری تحت فشار و مساحت 2806.81 هکتار آبیاری کم فشار بوده و برای اجرای این سطح جمعاً مبلغ 237505 میلیون ریال اعتبار بلاعوض دولت هزینه شده است.

وی افزود: با اجرای طرح های نوین آبیاری در شهرستان سربیشه میزان 12,860,000 مترمکعب آب سالیانه در آبخوان های شهرستان ذخیره سازی می شود.