به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر حفظ نباتات سازمان از آماده باش شبکه مراقبت و پیش آگاهی استان در خصوص پایش مناطق مختلف استان در بحث ملخ صحرایی خبر داد و گفت: با  توجه به اخبار واصله از سازمان حفظ نباتات کشور اوایل آذر ماه ملخ صحرایی در فاز حشره کامل نابالغ به استانهای جنوب غربی کشور وارد شد که عملیات کنترل در این نواحی صورت گرفته است .

مهدی یوسفی به گرم شدن هوا و مساعد شدن شرایط آب و هوایی و پوشش گیاهی در ماههای آتی اشاره کرد و افزود: با این شرایط  ریزش ها صورت گرفته و تراکم این ملخ ها افزایش خواهد داشت و به سمت مناطق جنوب شرق و شرق کشور نیز حرکت خواهند کرد با این شرایط رصد و پایش مناطق مختلف استان در اولویت دستور کار شبکه های مراقبت و پیش آگاهی استان قرار گرفته است.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت: از شهریور ماه سالجاری ضمن برگزاری مرتب جلسات ستاد گیاه پزشکی استان با محوریت رصد و پایش ملخ صحرایی و تدوین برنامه عملیاتی ردیابی آفت،  بطور متوسط 33 اکیپ ردیابی در مناطق مختلف استان عملیات رصد و پایش را  در حدود 200 هزار هکتار از اراضی استان انجام داده اند و این عملیات همچنان ادامه دارد. وی بیان کرد: پیگیری در خصوص تجهیز ناوگان سمپاشی استان وتامین سموم مورد نیاز در بحث مبارزه  از محل اعتبارات ملی انجام شده و ادامه دارد.

یوسفی تاکید کرد: لازم به ذکر است در صورت هجوم گسترده آفت و وقوع شرایط بحرانی بسیج امکانات از سایر دستگاههای اجرایی استان مانند نیمه نخست سال و همچنین مشارکت مردمی امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: دوره های آموزشی متعدد برای آشنایی بهره برداران محترم بخش کشاورزی، نیروهای بومی و سایر نیروهای کارشناسی و حاضر در عرصه ادارات منابع طبیعی و محیط زیست در شهرستانهای استان انجام و در حال اجرا می باشد، تا به محض مشاهده آفت با انجام مبارزه به موقع و اصولی از پیشروی و وقوع خسارت جبران ناپذیر جلوگیری بعمل آید.