به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیر جهادکشاورزی شهرستان بشرویه گفت: نخستین جلسه مدیریت مصرف آب در قنات با حضور اعضای محترم نظام صنفی و شورای قنات شهرستان برگزار گردید.

حسین سرچاهی با بیان اینکه جلسات  تا حصول نتیجه با جدیت پیگیری و برگزار خواد شد، افزود:  جلسه مدیریت مصرف آب در قنات با هدف ارائه راهکار در زمینه بهینه سازی و افزایش کارایی مصرف آب قنات بشرویه تشکیل شد.