به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان در جریان برگزاری جلسه ساماندهی امور تشکل‌های سایر ماکیان گفت: ساماندهی امور مرتبط با سایر ماکیان از جمله برنامه‌ها و سیاست‌های کاری سازمان در راستای استفاده بهینه از منابع تولید می باشد.

محمد ابراهیم ابراهیمی افزود: استان خراسان جنوبی با توجه به شرایط اقلیمی دارای وضعیت مناسب در امر تولید سایر ماکیان میباشد که در صورت برنامه ریزی صحیح می‌توان به عنوان یکی از مزیت های استان معرفی گردد.

وی اظهار داشت: تنوع در شاخص های پرورشی در امر پرورش کبک، بلدرچین، شترمرغ و بوقلمون از دیگر مزایای تولیدات سایر ماکیان می‌باشد.

سرپرست معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: امیدواریم در آینده نزدیک با ساماندهی امور مرتبط با سایر ماکیان بتوانیم وضعیت مناسبی را در راه مطالبات سایر ماکیان استان انجام برسانیم.

ابراهیمی بیان کرد: راه اندازی کشتارگاه و صنایع بسته بندی از دیگر برنامه‌هایی است که با حمایت سازمان می تواند نقش مهمی را در توسعه استان ایفا نماید که با پیگیری های سازمان در حال انجام می باشد.