به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه گفت: عملیات انتقال آب رودخانه روستای هنگر از محل اعتبارات استانی سال ۹۹ به طول ۱۰۳۰ متر با لوله پلی اتیلن سایز ۱۶۰ میلیمتر و با اعتبار دولتی بالغ بر یک میلیارد ریال از مصوبات سفر استاندار معزز آغاز گردید.

مریم جوادی بایگی افزود: با اجرای این طرح آب جاری در رودخانه هنگر به محل استخر ذخیره آب کشاورزی روستای هنگر منتقل و سپس در اراضی زیردست استخر توزیع میگردد. وازهدررفت آب جلوگیری می شود.