به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بشرویه در جلسه راه اندازی سامانه مدیریت و نظارت بر توزیع نهاده های دامی گفت: از ۶ ماه قبل برای راه اندازی این سامانه اقدام کردیم و بشرویه تنها شهرستانی است که در سطح کشور  این سامانه را راه اندازی کرده است.

حسین سرچاهی با بیان اینکه با استفاده از این سامانه صرفا به دام هویت دار خوراک تحویل میدهیم، افزود: تعداد ۸۴ هزار و ۵۴۰ راس دام در بشرویه دارای هویت می باشند.

مدیر جهاد کشاورزی بشرویه با اشاره به اینکه از ابتدای سال آتی ملاک تحویل شیر نیز با دام هویت دار خواهد بود، اظهار داشت: با کمک این سامانه درصورت گزارشات مردمی درخصوص استفاده دلالان یا افرادی  که خرید و فروش دام دارند ضمن انجام بازدیدهای میدانی و راستی آزمایی گزارشات، از طریق این سامانه سهمیه خوراک فرد را صفر میکنیم.