به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی،  مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه از بهره برداری از طرح آبیاری کم فشار چاه در بخش مختاران این شهرستان خبر داد وگفت: بهره برداری از طرح آبیاری کم فشار چاه امام خمینی ۳ در سطح ٧۵/٨ هکتار واقع در بخش مختاران با اعتبار دولتی ۵ میلیارد و ٣۰۶ میلیون ریال انجام شد.

مریم جوادی بایگی افزود: این طرح شامل خطوط انتقال و شبکه توزیع به منظور افزایش راندمان بهره وری و افزایش تولید در واحد سطح است که باعث صرفه جویی آب به میزان ۱٨٩هزار و۵۰۰ مترمکعب در سال می شود.

وی اظهار داشت: کمبود منابع آبی و هدر رفتن زیاد آب به سبب جذب زمین و تبخیر بالا، اجرای طرح انتقال آب بوسیله لوله به مزارع کشاورزی و سامانه آبیاری نوین در مزارع استان را بسیار ضروری کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه بیان کرد : تسهیل در آبیاری، افزایش سرعت انتقال آب و کاهش هدر رفت آب، کاهش نیروی انسانی مورد نیاز بهره برداری به لحاظ مکانیزه بودن سامانه وامکان آبیاری اراضی ناهموار و پرشیب وجلوگیری از توسعه و پخش علف‌های هرز در سطح مزارع از مزایای اجرای این پروژه می‌باشد

مریم جوادی بایگی گفت: در سیستم‌های آبیاری کم فشار شاهد سهولت و سرعت اجرا، افزایش راندمان آبیاری و در نتیجه افزایش سطح زیر کشت ناشی از این موضوع و سهولت بهره برداری، هستیم. در بررسی‌های انجام شده در رابطه با تاثیرات استفاده همزمان روش‌های آبیاری سطحی و کم فشار برای انتخاب گزینه برتر فنی و اقتصادی نتایج بدست آمده حاکی از آن است که استفاده از روش آبیاری کم فشار با استفاده از جانمایی مناسب شبکه، اگرچه در ابتدا هزینه سرمایه گذاری اولیه نسبتًا بالاتری نسبت به آبیاری سطحی خواهد داشت، اما به خاطر اجرای آسان‌تر و افزایش راندمان آبیاری در کمترین زمان و با کمترین حجم آب مصرفی، مناسب‌ترین گزینه به نظر می‌رسد.