به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی،  مدیر صنایع سازمان گفت: در سال ۱۳۹۹ سازمان جهاد کشاورزی استان به منظور تحقق شعار سال جهش تولید و تکمیل زنجیره تولید محصولات کشاورزی استان با حمایت ویژه از صنایع تبدیلی و غذایی، باعث ارزش افزوده و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی شده است.

علیرضا حسینی افزود: در راستای اطلاع رسانی عملکرد صنایع تبدیلی استان تعداد ۴۳ فقره پروانه بهره برداری با ظرفیت تولید اسمی ۷۲ هزار تن و با سرمایه گذاری ۴۶۵ میلیارد ریال صادر که باعث اشتغال دائم ۴۹۴ نفر شده است.

وی بیان کرد: از ابتدا تا پایان سال ۱۳۹۹ برای ۲۳۳ کارخانه و واحد تولیدی صنایع تبدیلی مجوز بهره برداری با سرمایه گذاری ۲۷۷۴ میلیارد ریال صادر شده که حدود ۱۳۷۸ هزار تن از محصولات کشاورزی استان را به عنوان مواد اولیه جذب می کنند و باعث اشتغال ۳۱۰۲ نفر شده است.

مدیر صنایع سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی اظهار داشت:  به منظور تحقق شعار سال ۱۴۰۰ با عنوان تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها در نظر است که با نظارت های مستمر کارشناسی و آموزش و ترویج تکنولوژی‌های مناسب فرآوری محصولات کشاورزی و نیز حمایت های تسهیلاتی از ۳۶۳ واحد دارای جواز تاسیس معتبر در حال احداث با فرصت سرمایه گذاری ۳۷۳۷ میلیارد ریال را تسریع نماید و همچنین با حمایت و صدور مجوزهای جدید با ایده های نو جهت ایجاد ارزش افزوده و درآمد باعث توسعه پایدار کشاورزی استان گردد.