به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، رییس سازمان در پیام نوروزی خود به مدیران جهادکشاورزی شهرستان ها، تلاش در جهت کاهش ضایعات بخش کشاورزی از طریق توسعه و پشتیبانی صنایع تبدیلی و تکمیلی وتکمیل زنجیره ارزش تولید، بویژه در خصوص محصولات مزیت دار را یکی از اهداف و سیاست های اجرایی سازمان برشمرد و گفت: برای تحقق شعار سال برنامه های مختلفی در جهت توسعه بخش کشاورزی استان تدوین شده است که به مدیریت های جهاد در شهرستان ها نیز ابلاغ گردید.

غلامرضا قوسی با تاکید بر افزایش دانش از طریق آموزشهای مهارتی و انتقال تجربیات تولید کنندگان برتر به سایر کشاورزان  ازطریق سایت های الگویی،کانونهای یادگیری و....در سال 1400، اظهار داشت: توسعه و حمایت از صندوق های خرد زنان روستائی و صندوق های توسعه بخش کشاورزی که نقش بسزایی در تامین نقدینگی بهره برداران بخش کشاورزی دارند.

رییس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی توسعه سیستم های نوین آبیاری و افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و همچنین توجه به احیاء و مرمت قنوات و پیگیری اجرای طرحهای آبخیزداری در بالا دست تمامی قنوات در سطح را از موارد مهم برشمرد و افزود: توسعه پرورش ماهی از طریق استخرهای دو منظوره و ... و پشتیبانی و حمایت از پرورش دهندگان شیلات و آبزیان موجود در جهت افزایش بهره وری در تولید، می تواند در توسعه کشاورزی و اشتغال، نقش بسزایی داشته باشد.

قوسی ضمن تاکید بر تحقق شعار سال توسط مدیران سازمانی و شهرستان، خدمت رسانی مناسب به جامعه کشاورزی را از مهم ترین سیاست های سازمان خواند و رعایت موارد ذیل را برای مدیران در دستور کار قرار داد؛

گسترش و توسعه شبکه های مراقبت و پیشگیری از خسارات احتمالی آفات و بیماریهای گیاهی از طریق آموزش های مورد نیاز در این بخش .

توسعه کشت های گلخانه ای ،وارائه الگوهای جدیدکشت محصولات گلخانه ای و افزایش بهره وری در واحدهای گلخانه ای موجود .

پشتیبانی و حمایت و رفع موانع پیش روی تشکل های بخش کشاورزی اعم از زراعت ،باغبانی ،دام و طیور و ... به منظور حمایت از بهره برداران بخش کشاورزی .

پیگیری مستمر در خصوص تأمین منابع تسهیلاتی کم بهره و بلند مدت در جهت حمایت از واحدهای تولیدی فعال در بخش کشاورزی و رفع موانع در واحدهای تولید نیمه فعال و راکد در سطح شهرستان .

تلاش در جهت جذب سرمایه گذاران در حوزه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی بمنظور تکمیل زنجیره ارزش تولید ، مبتنی بر تنوع فرآورده های غذائی بویژه در محصولات مزیت دار زرشک ،عناب ،زعفران و... 

افزایش تولید محصولات پروتئینی  از طریق اصلاح نژاد و ارتقای بهره وری عوامل تولید و بهره گیری از ظرفیت ها و تقویت و مشارکت بخش خصوصی .

 پیگیری وتلاش در جهت تأمین بموقع  نهادهای کشاورزی و افزایش کمیت و کیفیت تولیدات گیاهی .

توسعه مکانیزاسیون درتمام  حوزهای کشاورزی اعم از زراعت، باغبانی ،دام و طیوروشیلات به منظورافزایش بهره وری وکاهش ضایعات تولید در بخش کشاورزی.

توسعه کشت گیاهان دارویی متناسب با اقلیم منطقه و استفاده از مزیت های نسبی موجود درشهرستان.

توسعه کشت نشایی در محصولات زراعی از جمله پنبه ،چغندر قند و ...وهمچنین گسترش کشتهای زیر پلاستیک .

ترویج و توسعه محصولات باغی با مزیت نسبی متناسب با الگوی کشت سازگار با اقلیم منطقه. و همچنین ترویج محصولات کشاوزی زراعی کم آب بر.

توسعه کشاورزی حفاظتی در محصولات زراعی وباغی .

تلاش در جهت  فرهنگ سازی بمنظور توسعه وافزایش سطح پوشش بیمه محصولات کشاورزی ودامی .